Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. W niniejszej Polityce chcielibyśmy poinformować Cię o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Kontroler

Administratorem opisanych poniżej operacji przetwarzania danych jest:

wpd windmanager Polska sp. z o.o.
Głogowska 31/33,
60-702 Poznań

Dane użytkowania

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, nasz serwer internetowy tymczasowo ocenia dane dotyczące użytkowania do celów statystycznych, aby poprawić jakość naszej strony internetowej. Dane te obejmują następujące kategorie danych:

  • nazwa i adres żądanej zawartości,
  • data i godzina zapytania,
  • przesłanego wolumenu danych,
  • status dostępu (przesłana zawartość, nie znaleziono zawartości),
  • opis używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego,
  • link polecający, który wskazuje, z której strony dotarłeś do naszej strony,
  • adres IP komputera żądającego, który jest skracany w taki sposób, że nie można już ustalić osobistego odniesienia.

Wyżej wymienione dane dziennika będą oceniane wyłącznie anonimowo.

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkowania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie odbywa się w prawnie uzasadnionym interesie polegającym na udostępnianiu zawartości strony internetowej oraz zapewnieniu wyświetlania zoptymalizowanego pod kątem urządzeń i przeglądarek.

Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy środki techniczne i organizacyjne, aby jak najlepiej chronić dane użytkownika przed niepożądanym dostępem. Środki te obejmują procedury szyfrowania na naszych stronach internetowych. Dane użytkownika są przesyłane z jego komputera na nasz serwer i odwrotnie przez Internet przy użyciu szyfrowania TLS.

Zazwyczaj można to rozpoznać po tym, że symbol kłódki na pasku stanu przeglądarki jest zamknięty, a wiersz adresu zaczyna się od https://.

Baner plików cookie

Na naszych stronach internetowych korzystamy z platformy zarządzania zgodą (baner zgody lub baner plików cookie). Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z platformy zarządzania zgodami i rejestrowanie wprowadzonych ustawień odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w naszym uzasadnionym interesie, aby odtwarzać nasze treści zgodnie z preferencjami użytkownika i móc udowodnić, że użytkownik wyraził na to zgodę. Wprowadzone ustawienia, udzielona zgoda i część danych dotyczących użytkowania są przechowywane w pliku cookie. Są one przechowywane na potrzeby kolejnych wywołań strony i umożliwiają śledzenie udzielonej zgody. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Niezbędne pliki cookie“.

Niezbędne pliki cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być umieszczane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika przez odwiedzane przez niego strony internetowe. Rozróżnia się sesyjne pliki cookie, które są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki, oraz trwałe pliki cookie, które są przechowywane po zakończeniu danej sesji.

Nie używamy tych niezbędnych plików cookie do analizy, śledzenia lub celów reklamowych.

W niektórych przypadkach te pliki cookie zawierają jedynie informacje o określonych ustawieniach i nie można ich powiązać z konkretną osobą. Mogą być one również niezbędne do umożliwienia prowadzenia użytkownika, zapewnienia bezpieczeństwa i wdrożenia witryny.

Podstawą prawną korzystania z tych plików cookie jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała go o umieszczeniu plików cookie. Ma to na celu zapewnienie przejrzystości korzystania z plików cookie. Użytkownik może również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie lub uniemożliwić ustawienie nowych plików cookie, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki. Należy pamiętać, że w przypadku usunięcia niektórych plików cookie nasze strony internetowe mogą nie być wyświetlane poprawnie, a niektóre funkcje mogą być niedostępne.

Dostawca Cel Maksymalny okres przechowywania
wpd windmanager Polska sp. z o.o. Zapisuje ustawienia odwiedzających wybrane w polu plików cookie Borlabs Cookie (zarządzanie zgodami). 365 dni

Matomo

Korzystamy z narzędzia do analizy sieci „Matomo“, aby projektować nasze strony internetowe zgodnie z Twoimi potrzebami. Matomo tworzy profile użytkowników na podstawie pseudonimów. W tym celu na urządzeniu końcowym użytkownika przechowywane są stałe pliki cookie, do których mamy dostęp. W ten sposób jesteśmy w stanie rozpoznać i zmierzyć powracających odwiedzających.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. , jeśli użytkownik wyraził zgodę za pośrednictwem naszego banera plików cookie. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. W tym celu należy kliknąć ten link i dokonać odpowiednich ustawień za pośrednictwem naszego banera.

Pliki cookie zostaną zasadniczo usunięte lub przestaną być przetwarzane po 13 miesiącach lub po wycofaniu zgody użytkownika.

Ciasteczko Cel Maksymalny okres przechowywania
_pk_id Przechowuje informacje o odwiedzającym, w tym identyfikator użytkownika. 393 dni
_pk_ses. Przechowuje oryginalne pochodzenie (referrer) osoby odwiedzającej naszą stronę internetową. 1 dzień

Usługi mapowania

Na naszych stronach internetowych osadzamy usługi map, które nie są przechowywane na naszych serwerach. Aby zapobiec automatycznemu pobieraniu treści stron trzecich podczas odwiedzania naszych witryn internetowych z wbudowanymi usługami map, w pierwszej kolejności wyświetlamy tylko lokalnie przechowywane obrazy podglądu map. Nie dostarcza to żadnych informacji zewnętrznemu dostawcy.

Dopiero po kliknięciu na obraz podglądu zawartość strony trzeciej zostanie pobrana. Dostarcza to stronie trzeciej informacji o tym, że użytkownik uzyskał dostęp do naszej witryny oraz danych dotyczących użytkowania, które są technicznie wymagane do tego celu. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez zewnętrznego dostawcę.

Klikając obraz podglądu, użytkownik wyraża zgodę na pobieranie treści dostawcy zewnętrznego.

Podstawą prawną przetwarzania osadzania jest zgoda użytkownika, jeśli wcześniej wyraził on zgodę, klikając obraz podglądu.

Należy pamiętać, że osadzenie niektórych usług mapowych oznacza, że dane użytkownika mogą być przetwarzane poza UE lub EOG (w szczególności w USA). Jeśli w tym kontekście dane są przetwarzane poza UE lub EOG (w szczególności w USA), w poniższej tabeli podajemy informacje na temat poziomu ochrony danych.

Dostawca Maksymalny okres przechowywania Odpowiedni poziom ochrony danych Wycofanie zgody
Google 6 miesięcy W przypadku przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych odpowiedni poziom ochrony danych jest gwarantowany dzięki certyfikacji dostawcy na mocy decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (EU-U.S. Data Privacy Framework). Kliknięcie obrazu podglądu powoduje natychmiastowe pobranie treści dostawcy zewnętrznego. Aby uniknąć pobierania treści z innych witryn, nie należy klikać obrazu podglądu.

Obszar logowania klienta

Jeśli chcesz korzystać z naszego obszaru logowania klienta, wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Gromadzimy wyłącznie dane wymagane do rejestracji.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) (b) i Art. 6 (1) (f) RODO w naszym uzasadnionym interesie, aby móc świadczyć usługi i dostarczać informacje dostępne w ramach logowania klienta.

Jeśli w trakcie tego procesu gromadzimy dodatkowe dane, zostaną one oznaczone jako dobrowolne, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Polityki prywatności.

Jeśli chcesz na stałe wylogować się z naszego Loginu Klienta, skorzystaj z opcji wylogowania, którą udostępniamy w tym obszarze lub skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Polityki prywatności.

Okres przechowywania

O ile nie określono inaczej, usuniemy dane osobowe użytkownika, jeśli nie będą one już potrzebne do odpowiednich celów przetwarzania i żadne prawne obowiązki przechowywania nie sprzeciwiają się ich usunięciu.

Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Podczas przetwarzania danych osobowych użytkownika RODO przyznaje mu określone prawa jako osobie, której dane dotyczą.

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (art. 15 RODO)

Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane; w takim przypadku użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tych danych osobowych oraz do otrzymania informacji określonych w art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania (art. 16 RODO)

Użytkownik ma prawo do sprostowania niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą oraz, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez niezwłoczne dostarczenie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Użytkownik ma prawo do usunięcia dotyczących go danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeśli zachodzi jedna z przyczyn wymienionych w art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO., np. w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na czas trwania naszego badania.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

W niektórych przypadkach, które zostały szczegółowo wymienione w art. 20 RODO, użytkownik ma prawo otrzymać dotyczące go dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zażądać przekazania tych danych stronie trzeciej.

Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, użytkownik ma prawo do wycofania zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Należy pamiętać, że wycofanie zgody jest skuteczne tylko na przyszłość. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Jeśli dane są gromadzone na podstawie Art. 6 (1) 1 f RODO (przetwarzanie danych w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów) lub na podstawie art. 6 (1) 1 e RODO (przetwarzanie danych w celu ochrony interesów publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej), użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub jeśli dane są nadal potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

Zgodnie z Art. 77 RODO użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy o ochronie danych. Prawa tego można dochodzić w szczególności w organie nadzorczym w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca podejrzewanego naruszenia.

Dane kontaktowe w przypadku pytań i wykonywania praw osób, których dane dotyczą

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych lub w celu dochodzenia swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, prosimy o kontakt pod adresem:

E-mail: wpd@windmanager.pl
Telefon:+48 (61) 250 43 34
Adres pocztowy: Głogowska 31/33, 60-702 Poznań

Wydano: Sierpień 2023 r.