Polityka prywatności

Ogólne omówienie

Poniżej przedstawiamy prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzacie naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszej polityce prywatności, która znajduje się poniżej.

Zbieranie danych na naszej stronie

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?
Dane zebrane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora znajdują się w wymaganej informacji prawnej na stronie internetowej.

Jak zbieramy Państwa dane?
Niektóre dane są gromadzone w momencie ich przekazania nam przez użytkownika. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym.
Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Dane te są przede wszystkim danymi technicznymi, takimi jak przeglądarka i system operacyjny, z którego Państwo korzystają lub gdy wchodzą na stronę. Dane te są zbierane automatycznie z chwilą wejścia na naszą stronę internetową.

Do czego używamy Państwa danych?
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających.

Jakie mają Państwo prawa w odniesieniu do swoich danych?
Użytkownik ma zawsze prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o dotyczących go, przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia. Mają Państwo również prawo do żądania ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia. W przypadku dalszych pytań dotyczących kwestii ochrony prywatności i danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z adresu podanego w nocie prawnej. Mogą Państwo oczywiście również złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Sposób analizy i narzędzia stron trzecich

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej mogą być przeprowadzane analizy statystyczne dotyczące Państwa zachowania podczas surfowania. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookies i analiz. Analiza Państwa zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa, tzn. nie będziemy w stanie zidentyfikować Państwa na podstawie tych danych. Można sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej polityce prywatności.
Mogą się Państwo sprzeciwić tej analizie. Poinformujemy Państwa poniżej o tym, jak korzystać z opcji w tym zakresie.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.
W przypadku korzystania z tej strony będą zbierane różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu ma to miejsce.
Należy pamiętać, że dane przesyłane przez Internet (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) mogą być narażone na naruszenie bezpieczeństwa. Pełna ochrona Państwa danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE STRONY ODPOWIEDZIALNEJ ZA NINIEJSZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

wpd windmanager GmbH & Co. KG
Stephanitorsbollwerk 3 (Haus LUV)
28217 Bremen, Niemcy

Koordynator ds. ochrony danych osobowych / osoba kontaktowa w celu uzyskania dalszych informacji:

Madeleine Wandelt
Telefon: +49 (0)421 – 897660 – 0
E-Mail: datenschutz-wm@wpd.de

Numer identyfikacji podatkowej: 60/189/01534
Numer identyfikacyjny VAT: DE 238737267
Rejestr handlowy: AG Bremen, HRA 23471, zarejestrowany w dniu 12.08.2004 r.

Partner zarządzający: WPD Windpark Holding Verwaltungs GmbH
Odpowiedzialność za treść w zakresie prawa prasowego: dr Klaus Meier, Till Schorer

Telefon: +49 (0)421 – 897660 – 0
E-Mail: datenschutz-wm@wpd.de

Stroną odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (nazwiska, adresy e-mail, itp.).

COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Zgodę można cofnąć w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Wystarczający jest nieformalny e-mail z taką prośbą. Dane przetworzone przed otrzymaniem przez nas wniosku mogą być nadal legalnie przetwarzane.

PRAWO DO SKŁADANIA SKARG DO ORGANÓW REGULACYJNYCH

Jeżeli doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych. Właściwym organem regulacyjnym w sprawach związanych z przepisami o ochronie danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych w Niemczech, gdzie znajduje się siedziba naszej firmy. Lista inspektorów ochrony danych osobowych oraz ich dane kontaktowe znajdują się pod poniższym linkiem:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy za Państwa zgodą lub w ramach realizacji umowy, były automatycznie dostarczane do Państwa lub do osoby trzeciej w standardowym, maszynowo czytelnym formacie. Jeżeli wymagają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej stronie, zostanie to dokonane tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

SZYFROWANIE SSL LUB TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operatora strony. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać w linii adresowej przeglądarki, gdy zmienia się z „http://“ na „https://“, a w pasku adresu przeglądarki wyświetlana jest ikona blokady.
W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

INFORMACJE, BLOKOWANIE, USUWANIE

Zgodnie z prawem, mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania w każdej chwili informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorcy i celu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo do tego, aby te dane zostały poprawione, zablokowane lub usunięte. Jeśli mają Państwo dalsze pytania dotyczące danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z adresu podanego w naszej informacji prawnej.

3. Inspektor ochrony danych

USTAWOWY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

datenschutz nord GmbH
Konsul-Smidt-Str. 88
28217 Bremen, Niemcy
Telefon: +49 421 6966 32 0
Fax: +49 421 6966 32 11

W przypadku pytań związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym koordynatorem ds. ochrony danych osobowych

Madeleine Wandelt
Telefon: +49 (0)421 – 897660 – 0
E-Mail: datenschutz-wm@wpd.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Niektóre z naszych stron internetowych używają plików cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi użytkownika i nie zawierają żadnych wirusów. Pliki cookie pomagają uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika, wydajną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę.
Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „cookies sesyjne“. Są one automatycznie usuwane po wizycie. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia do momentu ich usunięcia. Pliki te umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas kolejnej wizyty na stronie.

Możena skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała o użyciu plików cookie, tak aby móc decydować w poszczególnych przypadkach, czy chcą Państwo zaakceptować czy odrzucić plik cookie. Alternatywnie, przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub zawsze je odrzucała, lub aby automatycznie usuwała pliki cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność niniejszej strony internetowej.

Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub zapewnienia pewnych funkcji, z których chcą Państwo korzystać (np. koszyk), są przechowywane zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia optymalnej obsługi, wolnej od błędów technicznych. Jeśli inne pliki cookie (takie jak te używane do analizy Państwa zachowań podczas surfowania) są również przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

PLIKI DZIENNIKA SERWERA

Dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas w „plikach dziennika serwera“. Są to te pliki:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.
Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków poprzedzających umowę.

REJESTRACJA NA TEJ STRONIE

Można zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji oferowanych tutaj. Dane wejściowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z danej strony lub serwisu, dla którego się Państwo zarejestrowali. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.
W celu poinformowania Państwa o ważnych zmianach, takich jak te, które wchodzą w zakres naszej strony lub zmian technicznych, będziemy używać adresu e-mail podanego podczas rejestracji.
Przetworzymy dane podane podczas rejestracji tylko na podstawie Państwa zgody zgodnie z Art. 6 (1)(a) DSGVO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Nieformalna wiadomość e-mail z takim wnioskiem jest wystarczająca. Dane przetworzone przed otrzymaniem przez nas Państwa wniosku mogą być nadal legalnie przetwarzane.
Dane zebrane podczas rejestracji będą przechowywane tak długo, jak długo będą Państwo zarejestrowani na naszej stronie internetowej. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

 

5. Analityka i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej. Jest ona obsługiwana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics używa tak zwanych „cookies“. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej przez Państwa. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane.
Pliki cookie Google Analytics są przechowywane w oparciu o Art. 6 (1) (f) DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja IP
Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Wtyczka do przeglądarki
Można zapobiec zapisywaniu tych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że może to oznaczać, że nie będą mogli Państwo korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Mogą Państwo również zapobiec przekazywaniu do Google danych generowanych przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod poniższym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Można zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Plik cookie z opcją „opt-out“ zostanie ustawiony tak, aby uniemożliwić zbieranie Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Wyłącz Google Analytics.
Więcej informacji o tym, jak Google Analytics postępuje z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek z YouTube, który jest obsługiwany przez Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Jeśli odwiedzą Państwo jedną z naszych stron z wtyczką YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Sserwer YouTube jest informowany o tym, które z naszych stron zostały odwiedzone.
Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie w serwisie YouTube, YouTube umożliwia powiązanie zachowania podczas przeglądania stron bezpośrednio z profilem osobistym. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.
YouTube jest używany tak, aby uatrakcyjnić naszą stronę. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z Art. 6 (1) (f) DSGVO.
Dalsze informacje na temat obchodzenia się z danymi użytkowników można znaleźć w deklaracji o ochronie danych osobowych w serwisie YouTube pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Nasza strona korzysta z funkcji portalu wideo Vimeo. Usługa ta jest świadczona przez Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Przy odwiedzinach jednej z naszych stron z wtyczką Vimeo, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Vimeo. Tutaj serwer Vimeo jest informowany o tym, którą z naszych stron Państwo odwiedzili. Ponadto, Vimeo otrzyma Państwa adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie są Państwo zalogowani na Vimeo podczas odwiedzania naszej strony lub nie posiadają konta Vimeo. Informacje te są przesyłane do serwera Vimeo w USA, gdzie są przechowywane.
Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie w Vimeo, Vimeo pozwala na bezpośrednie powiązanie Państwa zachowania podczas przeglądania z profilem osobistym. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.
Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkowników znajduje się w Polityce Prywatności Vimeo na stronie https://vimeo.com/privacy.

Google Maps

Ta witryna korzysta z usługi Google Maps map za pośrednictwem API. Jest ona obsługiwana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Aby korzystać z Google Maps, należy zapisać swój adres IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma żadnego wpływu na ten transfer danych.
Korzystanie z Google Maps ma na celu uatrakcyjnienie naszej strony i ułatwienie zlokalizowania na niej określonych przez nas miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 (1) (f) DSGVO.
Dalsze informacje na temat obchodzenia się z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Google na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.